Wat is SimQuest?

SimQuest is een auteurssyteem voor het ontwerpen en ontwikkelen van simulatie gebaseerde leeromgevingen [10]. SimQuest is bijzonder geschikt voor het ontwerpen van dynamische, interactieve, gesitueerde en motiverende omgevingen. Het leerproces dat met dit type leren wordt geassocieerd is ontdekkend leren. Leeromgevingen in SimQuest bestaan uit simulaties van een systeem (of een proces) en instructionele ondersteuning voor leerlingen.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor een ontwerper is het vinden van een (nieuwe) balans tussen voldoende vrijheid voor leerlingen om hun eigen leerproces te regelen en sturing van het ontdekkend leerproces. SimQuest maakt het mogelijk om:


Welke aspecten zijn belang voor het instructie ontwerp in SimQuest?